Hotline Marketing (605) 466 8058 (Nurul Asyikin) | 012-557 9563 (Nur Syaima)

  • Menara International College (MICLG) | Facebook | Twitter | Instagram

FOTO AKTIVITI MENARA INTERNATIONAL COLLEGE

Selamat datang ke foto aktiviti Menara International College. Disini, kami akan memaparkan segala aktiviti riadah dan pelbagai program serta seminar yang telah diadakan. Ia sebagai landasan dalam merapatkan hubungan silatarahim diantara pihak pengurusan dan para pelajar di Menara International College .


Objektif dan Visi? Pendidikan tanpa sempadan

Ke arah melahirkan pelajar-pelajar dan belia-belia yang berkemahiran dan terlatih melalui kerjasama Swasta dan Kerajaan. Adalah menjadi harapan pihak pengurusan kolej ini, agar kedua-dua belah pihak mencapai kejayaan dipuncak “MENARA"...