Hotline Marketing (605) 466 8058 (Nurul Asyikin) | 012-557 9563 (Nur Syaima)

  • Menara International College (MICLG) | Facebook | Twitter | Instagram

KATA ALUAN PENGARAH MENARA INTERNATIONAL COLLEGE

KATA ALUAN PENGARAH Menara International College


Memberi kesedaran kepada golongan belia tentang pentingnya latihan kemahiran dan teknikal yang tinggi (high-end course) untuk mengubah kehidupan masa depan mereka (tidak menerima keadaan seadanya untuk selamanya.)
ii) Memberikan lebih banyak peluang kepada pelajar lepasan ijazah (IPTA) untuk menambah satu lagi bidang kemahiran bagi memastikan mereka untuk mendapat tempat/ pekerjaan yang lebih baik dalam industri negara.
iii) Memberi peluang kepada golongan e-kasih untuk menimba ilmu kemahiran seterusnya mengubah kehidupan / tidak menerima keadaan sedia ada seadanya


Objektif dan Visi? Pendidikan tanpa sempadan

Ke arah melahirkan pelajar-pelajar dan belia-belia yang berkemahiran dan terlatih melalui kerjasama Swasta dan Kerajaan. Adalah menjadi harapan pihak pengurusan kolej ini, agar kedua-dua belah pihak mencapai kejayaan dipuncak “MENARA"...