Hotline Marketing (605) 466 8058 (Nurul Asyikin) | 012-557 9563 (Nur Syaima)

  • Menara International College (MICLG) | Facebook | Twitter | Instagram

SEJARAH MENARA INTERNATIONAL COLLEGE

SEJARAH Menara International College


Dahulu dikenali sebagai Kolej Menara Jaya (KMJ), adalah sebuah IPTS yang diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

Ditubuhkan dalam tahun 2000. Ia juga merupakan sebuah pusat bertauliah Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) yang beribu pejabat di No 12 Persiaran Sri Emas 1 Taman Sri Emas, 31900 Kampar. Perak. Dalam sesuatu masa kolej ini boleh menampung pelajar lebih kurang 450-500 orang. Kolej ini menjalankan kursus diperingkat diploma dalam bidang akademik dibawah Kementerian Pelajaran Malaysia dan diploma dalam bidang kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia , Jabtan Pembangunan Klemahiran (JPK) dan sebagainya.


Objektif dan Visi? Pendidikan tanpa sempadan

Ke arah melahirkan pelajar-pelajar dan belia-belia yang berkemahiran dan terlatih melalui kerjasama Swasta dan Kerajaan. Adalah menjadi harapan pihak pengurusan kolej ini, agar kedua-dua belah pihak mencapai kejayaan dipuncak “MENARA"...