Hotline Marketing (605) 466 8058 (Nurul Asyikin) | 012-557 9563 (Nur Syaima)

<
  • Menara International College (MICLG) | Facebook | Twitter | Instagram

VISI & MISI MENARA INTERNATIONAL COLLEGE

MATLAMAT Menara International College


i) Memberi kesedaran kepada golongan belia tentang pentingnya latihan kemahiran dan teknikal yang tinggi (high-end course) untuk mengubah kehidupan masa depan mereka (tidak menerima keadaan seadanya untuk selamanya.)

ii) Memberikan lebih banyak peluang kepada pelajar lepasan ijazah (IPTA) untuk menambah satu lagi bidang kemahiran bagi memastikan mereka untuk mendapat tempat/ pekerjaan yang lebih baik dalam industri negara.

iii) Memberi peluang kepada golongan e-kasih untuk menimba ilmu kemahiran seterusnya mengubah kehidupan / tidak menerima keadaan sedia ada seadanya

SASARAN Menara International College


i) Lepasan SPM/SPMV serta golongan belia/beliawanis – warganegara Malaysia dari seluruh Malaysia berumur diantara 18 -25

ii) Anak – anak miskin tegar,miskin belia- belia luarbandar yang tercicir ,orang asli dan mereka yang memerlukan .

iii) Golongan pekerja yang berminat untuk mempertingkatkan kemajuan akedemik mereka mempunyai potensi yang boleh dikembangkan ,berbakat ,minat ,dan berkebolehan boleh mengikuti kursus separuh masa (diploma dalaman).


Objektif dan Visi? Pendidikan tanpa sempadan

Ke arah melahirkan pelajar-pelajar dan belia-belia yang berkemahiran dan terlatih melalui kerjasama Swasta dan Kerajaan. Adalah menjadi harapan pihak pengurusan kolej ini, agar kedua-dua belah pihak mencapai kejayaan dipuncak “MENARA"...